stały układ określonych elementów językowych w strofach wersach określony w regułach systemu wersyfikacyjnego.