jedna z kategorii estetycznych, realizowana w sztuce poprzez prezentację rzeczy wielkich, niezwykłych, budzących podziw, a nawet przerażenie.