ciąg zdarzeń dotyczących jednej lub kilku postaci i łączących je wzajemnych relacji (np. wątek miłości bohaterów). Wątek jest częścią fabuły, która może być jedno- lub wielowątkowa. Zdarzenia, składające się na losy bohaterów pierwszoplanowych, tworzą wątek główny, podrzędne wobec niego są wątki poboczne, w których działają postacie drugoplanowe. W niektórych gatunkach lub okresach ważną rolę odgrywają tzw. wątki wędrowne (obiegowe), np. wątek Ikara, historia Fausta, dzieje Aleksandra Wielkiego. Pojawiają się one w eposach, legendach, opowieściach, a także baśniach i bajkach.