określona wersja utworu w przypadku wprowadzania przez autora dzieła zmian do utworu zarówno na etapie rękopisu, jak w poszczególnych jego wydaniach, np. poemat dygresyjny J. Słowackiego Beniowski. Poema. Dalsze pieśni (po pieśni V) ma trzy redakcje, a w nich są pieśni mające po kilka wariantów (wariant A, B, C).