1. Krótki fragment tekstu, samodzielny pod względem treści, wyodrębniony z całości utworu literackiego.
  2. W utworach romantycznych, wydzielony z całości fragment tekstu, stanowiący samodzielną całość, ale jednocześnie będący częścią danego działa ze względu na tematykę, problematykę. W
Ustępie do III cz. Dziadów Mickiewicz zawarł rozważania na temat sytuacji w Rosji, zwrócił się także do przyjaciół - dekabrystów, walczących o wolność.