wiersz złożony z wersów, z których każdy ma po 13 sylab ze średniówką (pauzą intonacyjną) po siódmej sylabie. Jest to najczęściej stosowana w poezji polskiej miara wersowa. Trzynastozgłoskowcem została napisana polska epopeja narodowa - Pan Tadeusz.

"I trafił, czy umyślnie, czyli też przypadkiem,

Na wzgórek, co był wczora szczęścia jego świadkiem,

Gdzie dostał ów bilecik, zadatek kochania,

Miejsce, jak wiemy, zwane Świątynią dumania."

(A. Mickiewicz Pan Tadeusz)