rodzaj parodii, ośmieszająca przeróbka utworu poważnego, która przy zachowaniu tematu i kompozycji wprowadza styl niski, nawet wulgarny. Trawestacji podlegają na ogół utwory znane i popularne. Wykorzystuje się ją do celów satyrycznych, np. Słówka T. Boya-Żeleńskiego.