jedna z odmian współczesnego dramatu, rodzaj udramatyzowanego reportażu na określony temat, opartego na dokumentach, listach, wspomnieniach, materiałach dziennikarskich. Przeważają w nim problemy polityczne i społeczne. Chętnie posługuje się konwencją procesu sądowego. Przykład: Dochodzenie P. Weissa.