ruch teatralny młodych, zapoczątkowany w l. 50. i 60. XX w., rozwijający się w opozycji wobec teatru instytucjonalnego i komercyjności sztuki. Były to przeważnie teatry studenckie. Cechowała je idea pracy zespołowej, eksperymentatorstwo. W różnych miejscach i czasie przyjmuje nazwę teatru niezależnego, wolnego, podziemnego, otwartego. Przedstawienia mają formę happeningów z udziałem publiczności.