forma przedstawienia popularna w XVIII i na początku XIX wieku, w którym śpiew przeplata się ze scenami mówionymi. Bliska wodewilowi i operze komicznej.