jedna z form teatru ludowego (jasełka) przedstawiająca zdarzenia związane z narodzinami Chrystusa. Była wystawiana przez wędrownych kolędników. W wątek religijny wplatano tu sceny z życia chłopów z postaciami szlachcica, karczmarza, dziada itp.