popularny w XIX wieku rodzaj zagadki, której rozwiązanie (wyraz) odnajduje się poprzez rozszyfrowanie brzmień poszczególnych części tego wyrazu. Szarady do gazet układa Szlangbaum w powieści B. Prusa Lalka: "Ja onegdaj posłałem do nich szaradę. Pan zgaduje szarady?...

Posłałem taką:

Pierwsze i drugie - to zwierz kopytkowy,

Pierwsze i trzecie - ozdabia damskie głowy;

Wszystkie razem na wojnie strasznie goni,

Niech nas Pan Bóg od tego zabroni.

Pan wie, co to?... Pierwsze i drugie - to jest: ko-za; pierwsze i trzecie - to jest ko-ki, a wszystkie - to są: Kozaki."