rodzaj metonimii oparty na zależnościach ilościowych i zakresowych między zjawiskami, których nazwy zostały użyte zamiennie. I tak została zastosowana nazwa części zamiast całości ("przeprawiony wiosły" - J. Słowacki Piramidy), liczba pojedyncza zamiast mnogiej (we wsi Moskal stoi), materiału zamiast wytworu ("ryknęły spiże" - A. Mickiewicz Reduta Ordona).