przedstawienie w dziele literackim wydarzeń, dziejących się równocześnie w tym samym czasie, choć w różnych miejscach. Symultanizm istniał już w teatrze średniowiecznym, gdzie na scenie ukazywano różne działania równocześnie. W XX w. rozpowszechnił się jako technika narracyjna w powieściach mających charakter rozległej panoramy społecznej, np. J. Dos Passos USA, J. P. Sartre Drogi wolności, A. Kuśniewicz Strefy. Wpływ na ukształtowanie się tej techniki miał niewątpliwie rozwój kinematografii.