zgodnie z teorią trzech stylów styl przeznaczony do opisywania wydarzeń o szczególnym znaczeniu, tematów doniosłych, związanych z przeznaczeniem, wyrokami losu, charakterystyczny dla tragedii, eposu. Cechy tego stylu: obfitość środków retorycznych, ozdobników, figur retorycznych.