ustne albo pisemne przedstawienie przebiegu wydarzeń. W sprawozdaniu uważny obserwator rejestruje przebieg zdarzeń i komentuje je (ocenia). Składa się ono z następujących części:

a) informacyjnej (co się zdarzyło, kiedy i gdzie wydarzenia miały miejsce, kto w nich uczestniczył),

b) krytycznej (twój komentarz, opinia o tym, co ci się podobało, co zwróciło twoją uwagę).

Elementy sprawozdania:

a) czas wydarzeń,

b) miejsce,

c) bohaterowie,

d) cel, przyczyna wydarzeń,

e) opis wydarzeń,

f) ocena.