stopa wiersza sylabotonicznego złożona z dwóch sylab akcentowanych. W poezji polskiej spotykana dość rzadko.