Słownik językowy, jedno-, dwu- lub wielojęzyczny rejestr słów danego języka, zgromadzony według określonych zasad (alfabetycznie, tematycznie lub inaczej) z objaśnieniami ich znaczenia lub odpowiednikami w innych językach. Niektóre słowniki mają charakter normatywny, np. słownik ortograficzny, objaśniają pochodzenie wyrazów - słownik etymologiczny lub związki, w jakie wchodzą wyrazy danego języka - słownik frazeologiczny.
Słowniki terminologiczne i biograficzne mają charakter encyklopedyczny, zawierają wiedzę z danej dziedziny (Słownik terminów chemicznych, Słownik matematyczny) lub skrótowe informacje o życiorysach osób znanych z historii (Polski słownik biograficzny). encyklopedia.