sfera świętości, pojęcie "sacrum" odnosi się zazwyczaj do tekstów uznanych przez religie za święte i objawione. Przykładem sacrum w kulturze europejskiej jest Biblia. Termin "sacrum" odnosi się do osób, miejsc, czasu. W literaturze występuje sakralizacja pewnych elementów świata przedstawionego (np. mogiła powstańców w Nad Niemnem E. Orzeszkowej) lub desakralizacja sacrum (we współczesnej poezji, np. wiersze M. Białoszewskiego).