jedna z naczelnych kategorii służących do klasyfikowania dzieł literackich ze względu na konstrukcję świata przedstawionego, charakter podmiotu literackiego oraz styl utworu. W tradycji europejskiej utrwalił się podział na trzy rodzaje: lirykę (podmiot liryczny, brak fabuły, monolog liryczny), epikę (narrator, fabuła, narracja) i dramat (brak podmiotu, akcja, dialogi). Rodzaje dzielą się na gatunki i odmiany gatunkowe. Występują też gatunki mieszane z cechami różnych rodzajów (np. ballada). gatunek literacki.