jedna z figur stylistycznych, polegająca na wprowadzeniu pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi. Ma ono podkreślić stanowisko mówcy, który pytając angażuje emocjonalnie słuchaczy i apeluje do ich współudziału, np.:

"Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie,

Że ci ze złota statuę lud niesie,

Otruwszy pierwej?..."

(C. K. Norwid)