wyraz pozbawiony akcentu, jednosylabowy, łączący się w całość wymawianiową z następującym po nim wyrazem. W języku polskim jest to najczęściej przyimek (na, za), spójnik (bo, i), zaimek (my, ty).