w poezji staropolskiej hejnał wzywający do porannej modlitwy lub rozpoczęcia pracy; w XIX w. jedna z odmian poezji tyrtejskiej, zagrzewającej do boju; wiersz lub jego część zawierająca wezwanie do walki.