utwór słowno-muzyczny, przeznaczony do wykonywania przez solistę lub zespół. Powstała na przełomie XIX i XX w. jako element sztuki estradowej, dzisiaj jest jedną z najpopularniejszych form kultury masowej, zwłaszcza młodzieżowej. Występuje w wielu odmianach, zależnie od potrzeb odbiorców. Dla literatury ważna jest jej odmiana zwana poezją śpiewaną, której tekstami są wiersze wybitnych poetów, m.in. B. Leśmiana, J. Tuwima, Z. Herberta i in.