utwór narracyjny prozą objętością przekraczający rozmiary noweli i opowiadania, krótszy natomiast od powieści. Jest to gatunek bez wyraźnie wyodrębnionych cech: jest klasyfikowany wyłącznie jako typ pośredni między dużymi i małymi formami narracji. Pewne cechy dające się wyodrębnić to: jednowątkowa fabuła, chronologiczny układ wydarzeń, luźna budowa z epizodami, motywami opisowymi, analizami psychologicznymi, refleksjami. Dawniej - do XIX w. - charakterystyczne dla niej było występowanie ujawnionego narratora osobowego. Dzisiaj traktuje się ją prawie wyłącznie jako "krótką powieść" lub "dłuższe opowiadanie", np. Wierna rzeka S. Żeromskiego, Panny z Wilka J. Iwaszkiewicza.