w dziele dramatycznym część aktu wydzielona ze względu na miejsce danego ciągu wydarzeń, co jest związane z zestawem odpowiednich dekoracji scenicznych.