liczba wydanych jednorazowo egzemplarzy książki lub czasopisma.