jedna z podstawowych form wypowiedzi w naukach humanistycznych; rozprawa naukowa, której celem jest wyczerpujące i wielostronne przedstawienie jakiegoś problemu. Monografie mogą dotyczyć pojedynczych dzieł, pisarzy, gatunków literackich, okresów itp.