przekonanie o dominacji uczucia nad rozumem, które może wznieść ludzką duszę do Boga lub ku nieskończoności. Mistycyzm zakłada, że wiara i intuicja są najwyższymi formami poznania, a świat, człowiek i natura mają istotę duchową. Mistycyzm charakterystyczny był dla epoki romantyzmu, programowo odrzucającej racjonalizm na rzecz poznania irracjonalnego.