nazwa "zepsutego" języka łacińskiego, używanego w średniowieczu przez niewykształconych mnichów (pracujących m.in. w kuchni), wtrącających wyrazy z pospolitych odmian języków narodowych.