grupa utworów, których autorzy opisują swoje przeżycia związane z pobytem w radzieckich obozach pracy (łagrach). Literatura łagrowa jest nie tylko świadectwem historii, ale stanowi także analizę i oskarżenie totalitaryzmu stalinowskiego, wymierzonego przeciwko człowiekowi. Ze względów politycznych utwory tego typu przez wiele lat nie mogły ukazywać się w Polsce oficjalnie. Do najwybitniejszych dzieł literatury łagrowej należą m.in.: Inny świat G. Herlinga-Grudzińskiego, Na nieludzkiej ziemi J. Czapskiego, Z domu niewoli B. Obertyńskiej; zaś w literaturze rosyjskiej: Archipelag Gułag i Jeden dzień Iwana Denisowicza A. Sołżenicyna.