odmiana dramatu historycznego, o luźnej budowie, zwykle złożonego z pojedynczych scen. Przykładem są dramaty W. Szekspira z dziejów Anglii: Henryk V, Król Jan.