doktryny filozoficzne, religijne, mity dotyczące początków świata; utwory literackie zawierające opis powstania świata, np. Teogonia Hezjoda, Księga Genezis w Biblii.