Utworzenie nowego słowa lub wyrażenia przez skrzyżowanie innych słów skojarzonych na podstawie podobieństwa brzmieniowego lub znaczeniowego. Zamierzone kontaminacje są źródłem dowcipów językowych. Występują też w poezji lingwistycznej, np. mironczarnia (tytuł wiersza M. Białoszewskiego).
Włączanie do tekstu znanego utworu literackiego w procesie jego społecznego odbioru nowych fragmentów lub fragmentów innych utworów, np. liczne kontaminacje występują w tekście Bogurodzicy.