zderzenie przeciwstawnych dążeń postaci w utworze będące siłą napędową rozwoju akcji. Konflikt może występować w sferze zdarzeń i działań albo dotyczyć postaw bohaterów (konflikt psychologiczny). Może także dotyczyć wyłącznie jednego bohatera, który ma trudności z podjęciem właściwej decyzji (konflikt wewnętrzny).