przyśpiewka ludowa wykonywana z tańcem o tej samej nazwie, popularna na południowo-wschodnich kresach dawnej Polski.