język literacki używany w mowie ludzi wykształconych. Realizuje się w codziennych kontaktach dialogowych i zbliża się wtedy do języka potocznego. Używany jest również w okolicznościach oficjalnych (wykład, kazanie, przemówienie) i wtedy posługuje się określonymi stylami funkcjonalnymi. W użyciu języka mówionego ważną rolę odgrywa sytuacja mówienia oraz bezpośredni kontakt z odbiorcą, co ułatwia komunikację dzięki zastosowaniu środków pozajęzykowych (gesty, mimika, intonacja, pauzy, tempo).