wyraz funkcjonujący w różnych językach w takiej samej lub niewiele zmienionej formie, np. film, symbol. Najczęściej są to wyrazy pochodzenia greckiego i łacińskiego.