zespół indywidualnych cech określających mowę danej osoby, związanych z jej pochodzeniem, wykształceniem, zawodem, upodobaniami językowymi itd.