gatunek narracyjny popularny w literaturze staropolskiej, obejmujący parafrazy wierszem lub prozą ksiąg biblijnych bądź ich epizodów.