także gęślarz, staroruski poeta, autor i wykonawca pieśni przy akompaniamencie gęśli (gęśle - rodzaj instrumentu).