Nauka pomocnicza historii zajmująca się badaniem pokrewieństwa między postaciami historycznymi, członkami dynastii oraz ustalaniem dat ich narodzin i śmierci. Historia literatury korzysta z ustaleń genealogii przy opracowywaniu biografii pisarzy oraz wyjaśnianiu treści utworów historycznych.
Jeden z biblijnych gatunków literackich; rodowody postaci biblijnych, sprowadzające się do wymieniania ich przodków, łączone niekiedy z opowieściami o zdarzeniach z dziejów rodu. W Ewangeliach według św. Mateusza i św. Łukasza - rodowód Chrystusa.