krótkie opowiadanie będące pozytywną lub negatywną ilustracją wywodów o charakterze umoralniającym, stosowane w homiletyce i literaturze dydaktycznej. Uprawiano ten gatunek w literaturze średniowiecznej.