role, w jakich specjalizuje się aktor, np. amant, pierwsza naiwna, matka, czarny charakter itp.