metoda rozumowania, łącząca elementy z różnych systemów myślowych. W odniesieniu do badań literackich i artystycznych jest to termin pejoratywny. Oznacza używanie składników pochodzących z różnych prądów i okresów w sposób niespójny, bez tworzenia z nich jednolitej całości.