Zdolność umysłu, polegająca na tworzeniu zaskakujących skojarzeń odległych pojęć oraz umiejętności eleganckiego, błyskotliwego wysłowienia się dzięki użyciu ironii, paradoksu, celnej puenty. Szczególnie była ceniona przez twórców tych kierunków artystycznych, które opierały tworzenie na koncepcie, np. marinizm, angielska poezja metafizyczna.
Przejaw komizmu, utrwalony w formie językowej we fraszce, anegdocie, w grze słów, kalamburze itp. Dowcip jest przejawem intelektualnej inwencji twórcy i wymaga tego samego od odbiorcy.