rozwiązanie akcji w tragedii antycznej przez niespodziewane pojawienie się bóstwa na scenie. W teatrze antycznym dokonywało się to za sprawą odpowiednich urządzeń mechanicznych. Potocznie: nagły zwrot akcji, nie dający się logicznie wytłumaczyć.