tworzenie wyrazów pochodnych (derywatów) od innych wyrazów i form podstawowych przy zastosowaniu odpowiednich danemu językowi środków słowotwórczych.