pojawienie się pisarza na scenie literackiej, pierwszy krok w karierze, pierwszy opublikowany utwór. Stanowi ważną datę w biografii każdego twórcy. Niekiedy data ważnego debiutu staje się punktem orientacyjnym dla całej fazy procesu historyczno-literackiego, np. ukazanie się debiutanckiego tomiku poezji A. Mickiewicza Ballady i romanse w 1822.