utwór publikowany wpodręczniku, głównie do niższych klas szkoły podstawowej. Jest to gatunek literatury użytkowej, służy nauce czytania, a także pogłębiania znajomości języków obcych, pełni zarazem funkcje wychowawcze. Są to utwory tworzone specjalnie na użytek szkoły bądź też fragmenty utworów (wypisy) znanych pisarzy, specjalnie dobrane iadaptowane do celów dydaktycznych.